Home

Digerdöden Kina

Kina och digerdöden I Cli

Digerdödens ursprung och vilket land som drabbades först är enligt Harrison okänt. En gissning är Centralasien, Mongoliet och Kina under Yuandynastin (1271 - 1368), Indien eller Sydostasien. Till skillnad från Europa dokumenterade högkulturerna i södra Asien inte vad som hände under digerdöden vilket gör det omöjligt att fastslå dess spridning Digerdöden, svarta döden eller bara pesten. Skrämmande, mytomspunnen, en av historiens mest fruktade farsoter. Bakterien bakom sjukdomsvågorna uppstod i Kina, visar nu nya genetiska analyser Flera bekräftade fall av böldpest i Kina - de drabbade har ätit gnagare: Väldigt smittsamt. Newsner ger dig nyheter som berör Från Kina via Krimhalvön till Europa. Digerdöden, den stora döden, utbröt i Kina 1333. Tolv år senare hade den nått Europa. Hit kom den efter strider mellan tatarer och kristna på Krimhalvön (i nuvarande Ukraina eller Ryssland - omtvistat vilket), då den tatariske befälhavaren för första gången tillgrep biologisk krigföring. Hans kastmaskiner slungade in soldater och råttor som.

Böldpest orsakas av en bakteriell infektion och orsakade digerdöden på 1300-talet - en av världens dödligaste epidemier som tog livet av omkring 50 miljoner människor i Afrika, Asien och Europa. Den sprids oftast från djur till människor genom loppor och utan behandling ligger dödligheten på upp mot 60 procent Ordet digerdöden är känt från 1500-talet. Sjukdomen spreds västerut från Centralasien eller Kina där den härjade på 1330-talet. Den nådde Krimhalvön i Svarta havet 1347, och spreds över Medelhavet. År 1349 kom farsoten till Norge, och till Sverige året därpå. Pesten återkom på 1360-talet och flera gånger under senmedeltiden

Svarta döden kom från Kina SVT Nyhete

Digerdöden som även är kallad svarta döden eller den stora döden härjade i Kina 1331-1334 därifrån spreds den till Krimhalvön 1347. det var Italienska köpmän som åkt till Krims största hamnstad Kaffa vid svarta havet. När de till sist lämnade hamnen för att fly ifrån pesten där följde en del pestsmittade råttor med i båtarna Pandemier av pest har utbrutit åtminstone tre gånger, varje gång med start i Kina: Justinianska pesten nådde bysantinska riket 541-542 e.Kr. och har fått sitt namn efter kejsar Justinianus I. Digerdöden i mitten av 1300-talet. Ett tredje pestutbrott började i Kina 1894. Spanska sjukan, 1918-1921 minst 35 000 svenskar avled Från Kina kommer uppgifter att minst en person ska ha smittats av böldpest medan det rapporteras om ytterligare ett misstänkt fall. Smittan tros ha kommit från murmeldjur och nu förbjuds invånarna i den kinesiska regionen Inre Mongoliet att jaga och äta gnagare. Även förra året drabbades två personer av böldpest i regionen och detta tros ha berott på att de ätit rått kött från. Digerdöden var till skillnad från dagens covid-19 en pestsjukdom förorsakad av bakterier. Att sjukdomen spred sig så kraftigt anses ha berott på kallare klimat, regn, krig och undernäring, trångboddhet och fattigdom, alla faktorer som underminerade människans immunförsvar. Så spreds digerdöden från Kina till Europa. Bild: portals. Digerdöden. Härjade på 1300-talet och tros ha krävt 30-40 miljoner liv i Europa, det vill säga 30-40 procent av befolkningen. Spanska sjukan. Enligt nya rön dog mellan 50 och 100 miljoner människor i spanskan 1918-20. Asiaten. Totalt fyra miljoner döda under 1950-talet. Ryska snuvan. Härjade 1889-92

Digerdöden – Wikipedia

Digerdöden - böldpest - kom till Europa 1347 och härjade i omgångar fram till början av 1700-talet. Sverige drabbades av sammanlagt 20-talet utbrott från 1350 varav det sista kom 1713. Även digerdöden hämtade sitt ursprung i Kina, närmare bestämt 1331-34 2. Digerdöden. Digerdöden var historiens största pestutbrott. Sjukdomen, som orsakas av bakterien Yarsina pestis, härjade i omgångar under medeltiden och tros ha spridits genom löss från svartråttor ombord på kinesiska handelsfartyg under 1300-talet Digerdöden utgick från Kina på 1330-talet och spreds troligen främst från råttor till människor, via loppor. Till Norden kom sjukdomen 1349. Människornas skräck tog sig ofta förtvivlade och våldsamma uttryck, bland annat i form av självplågeri och judeförföljelser Denna kris förvärrades av en epidemisk sjukdom som spreds över hela den gamla världen. Denna pestsjukdom kom att kallas för Digerdöden (den stora döden). Digerdöden uppkom i Kina år 1337, och spreds via Mongolimperiets handelsrutter över hela Eurasien på ett tiotal år. 1348 nådde pesten till Europa

Digerdöden. En annan stor medeltidshändelse var den så kallade digerdöden, en hemsk epidemi som tog död på nästan Europas halva befolkning. Pesten började i Kina på 1300-talet och spred sig till Europa via handelsvägarna och hamnade så småningom på Sicilien Mycket talar nu för att de har rätt, då ny jätteseriös forskning visar att även digerdöden, som härjade i Europa på 1300-talet, uppstod samtidigt som utbyggandet av 5G-nätet. - Senmedeltiden var första gången som kineser anställda på Huawei kom till Europa längs med Sidenvägen för att bygga ut 5G-nätet på en upphandling av Bill Gates

Världshistoriens hittills värsta pandemi inträffade i mitten av 1300-talet och kallas för Digerdöden. På engelska kallas Digerdöden för The Black Death (den svarta döden). Digerdöden orsakade mellan 75-200 miljoner dödsfall i Asien och Europa. Digerdöden handlade om ett sällsynt omfattande utbrott av pest. Pesten sprids via en bakterie som heter Yersinia pestis på latin Digerdöden: Eller svarta döden hade sitt ursprung i Kina på 1330-talet innan den kom till Europa där den enligt upattningar dödade 60 procent av befolkningen. Tredje pestpandemin: Drabbade främst Kina och Indien från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet och tros ha dödat minst tio miljoner människor DIGERDÖDEN När: 1349. Därför att: Pandemins massiva förödelse fick den tidens undersåtar att ifrågasätta överhetens förklarings- och åsiktsmonopol. År 1334 bröt digerdöden ut i Kina. Via handelsvägar kom den 13 år senare till Europa, och 1349, när ett fartyg fullt av döda besättningsmän drogs in till hamnen i Bergen, kom även Skandinavien att dras med i farsoten

Digerdöden i Mellanöstern ägde rum 1347-1349. [1] Den meste information om digerdöden i Mellanöstern skildrar den i mamluksultanatet i Egypten och i Syrien, samt i mindre del Nordafrika och den den södra pyreneiska halvön, medan information om Iran och den arabiska halvön är bristfällig. [1] Digerdöden i Kairo tillhörde de största demografiska katastroferna under digerdöden Böldpest upptäckt i Kina. En herde i inre Mongoliet har testats positivt med böldpest, rapporterar kinesiska myndigheter. Det är en av de pestsorter som orsakade digerdöden under 1300-talet, en av historiens värsta pandemier Facebook Twitter VKontakte Skriv ut I princip alla elaka virus, pester och elände som drabbat världen har kommit från Kina. Kalla dem corona, Spanska sjukan eller Digerdöden. Samtliga är de stämplade med made in China. Afrika är inte helt oskyldiga, men med Aids och Ebola ligger de långt efter. Trots det är det rädsla för Samtidigt som Kina fortfarande kämpar med KKP-viruspandemin, har landet drabbats av den ena naturkatastrofen efter den andra. Veckor av häftiga skyfall har orsakat några av de värsta översvämningarna som landet haft på decennier. som är den sjukdom som orsakade digerdöden för mer än 670 år sedan..

1347 kom digerdöden (diger = 'stora' döden, även kallad den svarta döden) från Kina till Svarta havets kust och på två år spreds den via Konstantinopel (nu Istanbul) över hela Europa. Digerdöden orsakades av en bakterie som spreds av loppor som bland annat levde i pälsen på råttor eller andra smådjur och genom loppbett blev människor smittade Om vi tar fasta på en stark statsmakt så är det uppenbart att Kina i det avseendet var modernt redan i slutet av de krigande staternas tid, på 300-talet f v t. Vad beträffar ett meritsystem så utvecklades det också i Qinriket under de krigande staternas tid, men i Kinas fall är utvecklingen på denna punkt inte helt rätlinjig: under Hanriket började positioner återigen att gå i arv Digerdöden i Europa 1346-51. Ming 1368-1644 . Kalmarunionen 1397-1520. Äldre vasatiden i Sverige 1521-1611. Qing (manchurer) 1644-1912 . Stormaktstiden i Sverige 1611-1721. Unionstiden Sverige-Norge 1809-1905. Republikansk period. (1912-49) var Kina också splittrat,.

Flera bekräftade fall av böldpest i Kina - de drabbade har

Digerdöden, 1300-talet. Digerdöden, också kallad svarta döden eller den stora döden, torde vara den mest kända och även den dödligaste pandemin som drabbat våra förfäder.Det var pesten, dvs. bakterien Yersinia pestis, som var orsaken och under digerdöden förekom alla tre former av pest - böldpest, lungpest och blodpest. Namnet digerdöden kommer från fornsvenskans digher. Digerdöden, också kallad svarta döden eller den stora döden, härjade i Europa under medeltiden och dödade i genomsnitt var tredje person. I stort sett alla som smittades av farsoten gick en säker död till mötes. Historikern Dick Harrison skildrar med inlevelse denna fruktansvärda farsot 1. Dåligt väder försvagade européerna. Hungersnöd hade härjat i Europa under 1300-talets första hälft och banat väg för digerdöden. Perioden började år 1315 efter en ovanligt kall vinter och blöt sommar, som förstörde hela kontinentens skördar Svartråttan frikänns för digerdöden. Publicerad: 26 februari 2015 kl. 06.45 Uppdaterad: 26 februari 2015 kl. 07.13. I stället läggs skulden på större ökenråttor i Centralasien och Kina

När digerdöden drabbade Sverige Historia SO-rumme

 1. Digerdöden för snart 700 år sedan var en av de största enskilda katastrofer som drabbat mänskligheten. Men pestens historia är längre än vi vetat. Den kan ha kommit till Europa redan för.
 2. Från Kina, där pesten började på 1330-talet, kom sjukdomen på handelsvägarna till Svarta havet. Från de stora städerna Genua, Florens, Paris och London kom digerdöden till Norden med det engelska handelsskeppet 1349. De trångbodda städerna hjälpte till att sprida pesten. Människorna bodde tätt och det var inte alltid så renligt
 3. skningen av systemets manor&quest
 4. Bayanuur, en stad i inre Mongoliet i Kina, har drabbats av böldpest. Sjukdomen som dödade över 50 miljoner människor under medeltiden har fått ett utbrott igen
 5. Digerdöden (böldpest) började i Kina. Sidenvägen, en massiv handelsväg start i Kina, inte bara bar handel objekt men loppor och råttor som var värdar för böldpest. När köpmännen och handlare gick till Europa bär den infekterade loppor och råttor, brö . . . Hur folk lever under digerdöden&quest
 6. Som av en händelse uppstod digerdöden i Kina 1334. Den följde Sidenvägen och nådde Mellanöstern 1346 och Europa 1347. Hur många dog? En kvalificerad gissning är 75 miljoner eller var tredje europé. Spanska sjukan tog kanske livet av 50 miljoner

Några av de tidigaste rapporterna från Black Plague, eller böldpest, dyker upp historiska räkenskaper 1320 i Kina, 1330 i Centralasien, och 1340-talet i Europa. Någon av dessa platser kan ha varit katalysatorn för ett utbrott som initierade digerdöden, som beräknas ha dödat 30 procent till 60 procent av Europas befolkning Pesten har under lång tid varit en av våra mest fruktade infektionssjukdomar och har under historien kallats bland annat för digerdöden och svarta döden. Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete Digerdöden. Engelskspråkig karta över pestens utbredning i Europa. Digerdöden, också kallad svarta döden eller den stora döden, var en zoonotisk pandemisk sjukdom under medeltiden som i genomsnitt dödade var tredje person i Europa och i stort sett alla som smittats. Ny!!: Översvämningskatastrofen i Kina 1931 och Digerdöden · Se mer Yunnan i sydvästra Kina är en fröjd för ögat, men har även i modern tid noterat fall av pestsmitta, nu senast under hösten 2019 Bild från Yunnan-provinsen i Kina Bild: None / Charlotte_xxx. Historisk händelse: Digerdöden med start år 1346. Orsaken var en försvagad befolkning och en smitta via råttor. Digerdöden orsakade en enorm dödlighet, de som överlevde fick det bättre eftersom brist på arbetskraft gav bönderna ett bättre läge mot godsägarna, mer marker fanns och det fanns utrymme för boskapsskötsel och människorna blev mer välnärda

Böldpest upptäckt i Kina - allmänheten varna

I mitten av 1300-talet lamslås Europa av pesten. Digerdöden lägger var tredje europé, bonde såväl som kung, i graven. När smittan ebbar ut vaknar de överlevande till en helt ny värld Man brukar sammankoppla den sjukdomen med en epedemi som rasade i Kina 1331-34, men den verkar inte ha varit lika förödande. Före den stora pesten (digerdöden) 1349 anses staden ha haft minst 90,000 inv. 1377 beräknades folkmängden till endast 35,000. Ugglan uppger inte källa,. 2. Digerdöden: Dödade en tredjedel av Europas befolkning. Antal döda: 200 miljoner Massiva inre blödningar, bölder stora som äpplen och kallbrand.Innan antibiotika uppfanns drabbade pesten med våldsam och dödlig kraft och utrotade från 1300-talet fram till 700-talet stora delar av Europas befolkning i flera omgångar.. Sjukdomen orsakades av Y. pestis-bakterien, som överförs av loppor Fall av böldpest är inte ovanliga i Kina, men utbrotten blir allt färre, enligt R. Sjukdomen orsakas av en bakteriell infektion och låg bakom digerdöden på 1300-talet - en av världens dödligaste epidemier som tog livet av omkring 50 miljoner människor i Afrika, Asien och Europ

Covid-19 är inte unik - digerdöden, spanska sjukan, kolera

Värre än forskarna anat: Digerdöden Forskning & Framste

Digerdöden - Skolbo

 1. Sidan 38243-Dödligt virus från Kina orsakar panik (SARS-CoV-2, COVID-19) Coronaviruset och covid-1
 2. st en person ska ha smittats av böldpest medan det rapporteras om ytterligare ett misstänkt det som kallades för Pesten eller Digerdöden skriver SVT
 3. P å medeltiden kallades digerdöden vanligen för den stora döden eller svarta döden. De första kända utbrotten var i Kina mellan 1331 och 1334. Sedan spred sig pesten snabbt via handelsvägar som etablerats som länkar mellan öst och väst. Digerdöden spreds till Genua och Venedig från Krim 1347 ; Smittspridning och förlopp
 4. Av: Holger Weiss, professor i Allmän historia. Pesten, sjukdomen som orsakas av bakterien Yersinia pestis och uppträder som blod-, böld- och lungpest, spred skräck i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. En global pandemi av böldpest uppträdde i Kina varifrån den spred sig till Indien, Japan, Ryssland, Hawaii, Nord- och Sydamerika, Australien, Arabiska halvön, Madagaskar.
 5. hade kommit till Europa från Kina och spred sig över kontinenten via Skandinavien till Ryssland där dess förödelse slutligen avstannade
 6. Dessvärre inte undertecknad. Pesten var betydligt läskigare i januari 2020 då man bara kunde gå på inhemska och anekdotiska nyheter från Kina. Såg ju ut att bli digerdöden 2.0 till en början. Min magkänsla sa redan då att det här behöver nog korrigeras på börsen

Digerdöden - Wikipedi

Även digerdöden hämtade sitt ursprung i Kina, närmare bestämt 1331-34 Ett kortare fördjupningsarbete om Digerdöden och den böldpest som spred sig i Europa under Medeltiden. Fokus ligger främst på vad den medeltida pesten var, samt dess spridning och följder - både i Europa och Sverige Digerdöden - den stora döden Pesten var en hemsk sjukdom som spreds över Europa under medeltiden Niohundra år Från Song-dynastin till Taiping-upprore

Digerdöden Medeltiden Historia SO-rumme

Den klassiska föreställningen om medeltidens stora pestepidemi, digerdöden, är att sjukdomen var böldpest som spreds av råttor, via loppor, till människor. Den bilden stämmer dock inte med verkligheten, enligt nya forskningsrön som därmed avlivar en sekelgammal myt. När böldpesten bröt ut i Hongkong (som då var en engelsk koloni) 1894 utlöste händelsen panik i England. [ 1348 gjorde digerdöden sitt dystra intåg i Danmark och uppenbarade sig de närmast följande tvenne åren i Norge och Sverige. Det uppgifves, att den utgått från Kina och sköflade en stor del af Asien och Europa. Likväl är det ej afgjordt, huruvida densamma fortplantade sig genom smitta eller om sjukdomen icke snarar PESTEN Allmänt om pesten som sjukdom Orsakas av Yersinia Pestis Sprids via loppor Digerdöden på medeltiden Tre olika former av pest Orsakerna till digerdöden Spreds snabbt över ett stort område pga handeln som skedde mellan länderna Förekom i alla sina tre former Dålig hygien Alla drabbades lika hårt, rik som fattig Pestens spridning Utbröt i Kina 1334, anlände till Europa 1347.

Historiska vändpunkter - Digerdöden. Följ med på en historisk resa. Möt några av de människor som var med och upplev händelserna genom dem... År 1347 anländer ett pestdrabbat skepp till Messinas hamn på Sicilien. Innan man har hunnit isolera skeppet har några råttor redan tagit sig iland Digerdöden var en bakterie som kom från Kina, spreds via Italien in i Europa via loppor på gnagare. Mellan hälften och två tredjedelar av världens befolkning dog, berättar barnläkaren. Kina drabbades i början av 1300-talet också av pesten och kanske var det därifrån som den så kallade digerdöden kom till Europa i mitten av 1300-talet. Vad som orsakade det största manfallet bland kineserna - mongolernas härjningar eller pesten - vet man inte

Kina och digerdöden II Cli

Från Kina via Krimhalvön till Europa. Digerdöden, den stora döden, utbröt i Kina 1333. Tolv år senare hade den nått Europa. Hit kom den efter strider mellan tatarer och kristna på Krimhalvön (i nuvarande Ukraina eller Ryssland - omtvistat vilket), då den tatariske befälhavaren för första gången tillgrep biologisk krigföring Digerdöden, eller pesten, hade kommit till Europa år 1347. De första registrerade utbrotten var i Kina 1331. Sedan spred den sig via människor och de infekterade loppor de hade med sig längs handelsvägarna. Digerdöden spreds från Krim till Genua och Venedig i Italien som drabbades hårt Arbeta i par. Läs texten Digerdöden och undersök kartan överst på sidan med texten. Svara sedan på frågorna nedan. 2. Det tog ganska lång tid för pesten att sprida sig från Kina till Svarta havet. Vad berodde det på? Svara i textrutan nedan. Ändringar sparade 3. Hur. Måtte Gud bevara hierarkierna i länder som Kina och Indien. Det finns ett undantag, digerdöden, då stöptes väldigt mycket av ekonomins organisation om eftersom det var så fruktansvärt mycket folk som dog, nära hälften av Sveriges befolkning

Digerdöden. Digerdöden var en av Sydafrika Egypten och Kina vid nyåret. Symptom var i näsa och hals. Den ryska snuvan varade fram till 1892 och beräknas ha orsakat en miljon dödsfall. Enligt tidningen Wired fann Franska forskare att dödligheten i pandemin 1889 var ungefär densamma som influensautbrotten 1947,. Pesten (Digerdöden) skördade omkring 1/3 av Sveriges befolkning under senmedeltiden. Samtidigt sprids också epidemin från Kina till bland annat Barcelona och Venedig under året 1347. Det dröjer inte länge förrän hela Europa drabbats av denna sjukdom som drabbar var och varannan människa Apropå digerdöden så var jag för ett antal år sedan i den lilla byn Eyam i Derbyshire i norra England. Byn är förknippad med en gripande historia som har lite bäring på det här med smittkällan. Byn drabbades på 1600-talet (om jag inte minns fel) av en av de senare pestepidemierna, som också härjade nere i London Från digerdöden till coronaviruset. På sociala medier sprider dessutom radikalislamister konspirationsteorier om hur viruset skapats av Kina i syfte att flytta fokus från att minst en miljon uigurer hålls internerade i fångläger. Och om det inte är Kina,. Digerdöden, som epidemin kallades då, var orsaken till att Europas befolkning minskade med cirka 30 % under åren 1347-1351. Bakterien är uppkallad efter Alexander Yersin som isolerade bakterien 1894 under en pandemi som började i Kina på 1860-talet

Ahmed medeltiden ur - ahmed släpar runt på en kedja medMakita ddf482, toppkvalitet till kanonprisParanoia och pandemi – två fenomen som smittar varandra - HD

Digerdöden, den stora döden, utbröt i Kina 1333. Tolv år senare hade den nått Europa. Hit kom den efter strider mellan tatarer och kristna på Krimhalvön (i nuvarande Ukraina eller Ryssland - omtvistat vilket), då den tatariske befälhavaren för första gången tillgrep biologisk krigföring Digerdöden, svarta döden, var en pandemisk sjukdom under medeltiden som i genomsnitt dödade var tredje person och i stort sett som smittats.. Alla de tre formerna av pest, böldpest, lungpest och blodpest förekom under digerdöden. Dödligheten i böldpest varierade mellan 30 och 70 procent medan den vid de båda andra formerna var nära nog hundraprocentig Digerdöden kallas den pestepidemi som spred sig genom större delen av Europa under senmedeltid, främst mellan åren 1347-52. Diger kommer från fornsvenskans digher som betyder stor, digerdöden betyder alltså stora döden.Från 1500-talet kallas sjukdomen ofta svarta döden i de skriftliga källorna. Sjukdomen var en pestepidemi, d.v.s. en epidemi spridd av pestbakterien. Digerdöden orsakades av bakterien Yersinia Pestis som överförs av loppor som lever på råttor. Pestsmittan brukar hållas i råttpopulationerna och inte spridas till andra raser, men när råttorna försvinner eller dör söker sig deras loppor till en varm kropp, oftast människor eller människans tamdjur Digerdöden orsakades av en bakterie från loppor som spred sig till svartråttor som i sin tur spred den dödliga sjukdomen till människor. Det fanns tre typer av pest: lung-, blod-, och böldpest. Ursprunget sägs vara från de internationella kontakterna med Kina där sjukdomen började spridas år 1334 Malarian. Digerdöden. Smittkoppornas hemland i Kina eller Indien. Pesten i Egypten. Den antoninska pesten. Galenus. Den cyprianska och den justinianska pesten. Kopporna vid Mekkas belägring och i Frankiska riket vid slutet av 500-talet. Rhazes. Korstågen spridare av farsoter. Koppornas intåg i England, Danmark, Island

 • It Crash.
 • Stuga Näset Älvdalen.
 • Arla protein KESO.
 • Varmvatten förskola.
 • Olika lekter.
 • Barnkanalen Bing.
 • Schack remi.
 • Is kosher halal.
 • Relä extraljus Biltema.
 • QR kod Android.
 • Wifi Extender Kjell.
 • Dansles Groningen volwassenen.
 • NMBS europe Contact.
 • Subcutaneous blowout tattoo.
 • Bilaffärer Södertälje.
 • Vad heter floden som flyter längs gränsen mellan Tyskland och Frankrike.
 • Luftfahrtmuseum Finowfurt Öffnungszeiten.
 • Miranda regeln.
 • Hedvig Eleonora kyrka evenemang.
 • Pasta pesto valnötter.
 • ProShow Gold video editing.
 • Aries man attracted to.
 • Moseböckerna korsord.
 • Make MKV from ISO Mac.
 • Rattknopp lastbil.
 • Nefrostomi läcker.
 • SATS bindningstid.
 • Recept stekpåse.
 • UNICEF världens barn.
 • Fusion av bolag bokföring.
 • Coors Light Systembolaget.
 • Hyra handikappanpassat hus Spanien.
 • König der Löwen VHS Masterpiece.
 • Musik i skolan Läromedel.
 • Gubernur AAU sekarang.
 • Alleine nach Wien ziehen.
 • Thin Blue Line shop.
 • The Black Madonna name change.
 • Heta Arbeten Tillståndsblock.
 • Babyschwimmen Idar Oberstein.
 • Hexanol kokpunkt.