Home

Spanska sjukan uppsats

EXAMENSARBET

 1. Spanska sjukan (1918-1920), eller i folkmun spanskan, orsakade mellan 25 till 50 miljoner dödsfall. Omkring 500 miljoner människor smittades världen över. Spanska sjukan kan därför räknas som en pandemi. I denna undersökning har medierapporteringen i samband med spanska
 2. s omfattning och karaktär vid en ort i norra Sverige Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia. Författare : Johan Vikström; [2014] Nyckelord : spanska sjukan; Kalix; 1918-1920; Sammanfattning :.... LÄS ME
 3. . Mortaliteten under spanska sjukan visade ett liknande mönster som i andra delar av världen där ett stort antal unga människor avled
 4. varade mellan mars 1918 och juni 1920 och nådde såväl Arktis som avlägsna.
 5. Utdrag Den spanska sjukan är en influensa orsakad av virus av typ A och heter A/H1N1. Typ A kan, till skillnad från typ B och C förändra sin arvsmassa så pass snabbt att vårt immunsystem tillslut inte längre känner igen angriparen från den förra attacken
 6. Spanska sjukan (1990) som han använt sig av i sina jämförelser. Men en siffra som kommer fram är att det totalt avled 27 231 människor (5,5 %) i Sverige av spanska sjukan under perioden augusti till december 1918. 9. Syftet med Sara Meriläinen C-uppsats, om . Spanska sjukan pKungliga Gotlands infanterirå e-gemente 19181920-
 7. erande i försvaret av ön. 2. Forskningsläge . Den avhandling man absolut måste ha med i sitt forskningsläge när man skriver om spanska sjukan är Margareta Åmans . Spanska sjukan Den svenska epid- e

Uppsatser.se: SPANSKA SJUKA

 1. Spanska sjukan Lämnar spansk syntax spår i svenska översättningar? Sammandrag Min C-uppsats i spanska behandlade hur svenska sammansatta ord hade översatts till spanska. Som utgångspunkt för undersökningen hade jag en svensk roman, och dess spanska översättning
 2. Spanska sjukan kallas den influensaepidemi som tog mänskligheten på sängen när den dök upp plötsligt för exakt 100 år sedan. Jonas F Ludvigsson, barnläkare i Örebro, professor på Karolinska institutet, berättar om farsoten som dödade 2-5 procent av jordens dåvarande befolkning
 3. Spanska sjukan var en allvarlig världsomfattande influensaliknande pandemi som 1918-1920 drabbade omkring 500 miljoner människor runt om i världen, varav mellan 20-50 miljoner dog (olika siffror uppges, men det oftast återgivna antalet är drygt 20 miljoner).. Sjukdomen orsakades av ett influensavirus av typ A som överfördes genom direktkontakt eller genom luften vid hostning
 4. Syftet med denna uppsats är att redogöra för Spanska sjukans verkningar i norra Sverige, där tre lokala studier gjorts, samt försöka se om det föreligger något samband mellan regeringens livsmedelspolitik och Spanska sjukan
 5. Spanska sjukan var en influensa pandemi som slog hårt mot stora delar av världen, däribland Sverige.Under den mer aggressiva influensavågen, från den 1 juli 1918 till den 30 juni 1919, avled ungefär 0,6 % av Sveriges 5,8 miljoner invånare. Det totala antalet dödsoffer på grund av sjukdomen i Sverige var sannolikt drygt 38 000. [1].
 6. sedan just spanska sjukan. Den rådande pande
 7. Jonung och Roeger använde forskningsresultat om spanska sjukan för att konstruera ett pessimistiskt huvudscenario. De räknar på att 30 procent av befolkningen insjuknade och att dödligheten bland dessa uppgick till 2,5 procent, något som skulle innebära en dödlighet på 7,5 per 1,000 invånare

Uppsats av Jonas Månsson Spanska sjukan Den medicinska professionen och samhällets reaktioner 10 poäng vetenskaplig baskurs, lärarprogrammet Umeå universitet HT 2006. Byske kommunarkiv E I:3 Kommunalnämndens handlingar och skrivelser 1906-1918. Burträsk kommunarkiv A I:4 Kommunalnämndens protokoll 1916-1923 Spanska sjukan och skolan - förberedelser, skolstängningar och dödsfall. När spanska sjukans första vågor drabbade Sverige och svenska skolor 1918 fanns det alltså ett tämligen väl utbyggt maskineri för att bevaka och befrämja hälsotillståndet bland svenska elever uppsats varit möjlig att skriva. Återigen ett stort tack! Vänligen, Maja Lundholm & Olivia Gustafsson 2 . Inne hå l l s fört e c kni ng 1. I n l e d n i n g 5 1.1 B a kgrund 5 bland annat Spanska sjukan som härjade under 1900-talets början. I artikeln. C-uppsats, 15 hp, 2010-11-03 Handledare: Irene Andersson . 2 . 3 Sammanfattning Syftet med föreliggande studie är Spanska sjukan medförde att en tredjedel av befolkningen i världen insjuknade i influensa och antalet döda uppgick till mer än 20 miljoner Denna uppsats har till syfte att få en överblick av hälsoläget inom Nås provinsialläkaredistrikt under hösten 1918 och våren 1919, då spanska sjukan grasserade. Uppsatsen undersöker vilken belastning spanska sjukan blev för epidemisjukvården och hur kommunen sörjde för den under epidemin

(1) Spanska sjukan och svälten, C-uppsats i historia av Mattias Bylesjö, Luleå tekniska universitet 2003:089, s 9. Refererar till Spanska sjukan. Den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund av Margareta Åman. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 1990 Spanska sjukan och epidemisjukhusen. Jakobsson, Maria (författare) Luleå, 1997 Svenska 37 s. Serie: C-uppsats / Luleå tekniska universitet, 1402-1773 ; 1997:16 Bo - Spanska sjukan på Kungliga Gotlands infanteriregimente 1918-1920. Uppsats av Sanna Meriläinen, Högskolan i Dalarna, 2008. - SCB Utdrag ur 1918 års Död- & begravningsbok för Klinte församling Spanska sjukan tog livet av mellan 35 000 - 40 00023 personer i Sverige och mellan 50-100 miljoner människor över hela världen24. Detta höga dödsantal till trots har pandemin hamnat i 19 Åman, Margareta. (1990). Spanska sjukan. Sida 60-61 20 Åman, Margareta. (1990). Spanska sjukan. Sida 74 21 K. Statistiska centralbyrån. (1918) Spanska sjukan är en av de värsta pandemierna någonsin - mellan 50 och 100 miljoner människor dog av sjukdomen. I dag säkerställer blixtsnabb kommunikation och modern läkarvetenskap att det nya coronaviruset möter en betydligt mer förberedd motståndare

LIBRIS titelinformation: Spanska sjukan och svälten : en studie av konsekvenserna av regeringens livsmedelspolitik och spanska sjukans verkningar i norra Sverige åren 1917-1920 / Mattias Bylesj den fruktade spanska sjukan som drabbade världen 1918-1920. Spanska sjukan medförde att en tredjedel av befolkningen i världen insjuknade i influensa och antalet döda uppgick till mer än 20 miljoner. Kanske kan så många som 50 miljoner människor ha dött i denna farsot.4 Mi Spanska sjukan var namnet på en pandemi som härjade i olika omgångar runt om i världen under åren 1918-1920. Det var förmodligen ett fågelvirus från början, ett oskyldigt virus so För denna uppsats har vi använt data från SCB och Medicinalstyrelsen över förhållanden vad gäller influensadödlighet, Således verkar det som om spanska sjukan orsakade en störning i den ekonomiska aktiviteten med större inverkan än just förändringar i faktoravkastning Uppsatser om HöGSKOLAN DALARNA SPANSKA SJUKAN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten

Spanska sjukan var en influensasjukdom av typen influensa A (H1N1) som drabbade stora delar av världen under och efter första världskriget (1914-1918). Olik andra historiska pandemier var majoriteten av dödsfallen unga personer (Folkhälsomyndigheten, 2019). Ursprungligen upattade man dödstalet i spanska sjukan till ca 20 miljoner - Hur Kroppa landskommun drabbades av spanska sjukan Those Who Never Returned - How Kroppa rural county was affected by the Spanish flu. Persson, Johan. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Historia, HT- 2014. C-nivå, 15 högskolepoäng. Handledare: Anders Forsell. Examinator: Martin Åberg. 2015-01-0 Uppsatser rörande Linköping med källor i Stadsarkivet Eivor Prestby, Den sjuåriga folkskolans genomförande i Askeby och Örtomta kommuner (Historia 2, 1971) Maria Pedram, Spanska sjukan i Linköping 1918-1920: En studie över sjukdomens utbredning och förlopp (Historia 2, 2009 Denna uppsats analyserar tendenser hos två tidningar i deras rapportering och opinion om spanska sjukan under hösten 1918. Syftet är att undersöka likheter och skillnader i tendenser i tidningarnas.

Rolex 2021 predictions | skandinaviens största klockbutik

Spanska sjukan fick sitt namn eftersom det först började skrivas i tidningar om sjukdomen i spanska San Sebastián på våren 1918. Spanien var inte ett av de krigförande länderna. Dåliga.

Spanska sjukan - Wikipedi

Spanska sjukan hamnade på förstaplats med mer än 1,1 miljoner visningar. Året dessförinnan hade samma artikel endast 81 000 visningar. Med andra ord då många skriver uppsats Denna uppsats har till syfte att få en överblick av hälsoläget inom Nås provinsialläkaredistrikt under hösten 1918 och våren 1919, då spanska sjukan grasserade En läsvärd uppsats om hur epidemin drabbade en mindre ort är Thord Holsts Spanska sjukan i Vikmanshyttan i Släktforskarnas årsbok 2002, s. 329-336. Författaren har i dödbok 1918-19 försökt identifiera de personer som föll offer för epidemin, oftast unga personer (15-40 år) där dödsorsaken anges som influensa och lunginflammation och endast sällan uttryckligen som spanska sjukan Spanska sjukan var ett influensavirus som spreds världen över år 1918-1920. Det var ca 500miljon människor i världen som drabbades och ca 20 miljoner människor som dog av sjukdomen. Spanska sjukan kunde spridas på två sätt, direktkontakt eller genom luftburen smitta när någon hostade och bakterierna kom ut i luften Spanska sjukan dog ut alldeles på egen hand rätt snabbt, antingen dog man eller så blev man immun. Den är helt försvunnen, Förutom Åmans avhandling, se också Mattias Bylesjös C-uppsats i historia från 2003 Spanska sjukan och svälten

Mallschema-uppsats. Källförteckning_mall[1]-uppsats. Titelsida_mall-uppsats. Tidigare elevuppsatser. Uppsats Lova. Vita bussarna -slutversion-Viktor. lisa uppsats. fackuppsattsen-Jonathan Prüss. boko haram-Sam. Spanska sjukan -Isabelle. Fackuppsats Socker-Madeleine. Bosniska Pyramiderna - faktauppsats-Denis. FACKUPPSATS-Anita. Häxpaniken. Denna uppsats försöker besvara frågan om spanskans syntax efterlämnar spår i texter som översätts till svenska. Undersökningens hypoteser är två: dels att det finns syntaktiska skillnader mellan spanska och svenska, dels att en svensk text översatt från spanska kommer att skilja sig från en svensk originaltext, grund av verkan från spanskan spanska sjukan.13 Svininfluensan orsakade dödsfall men i en helt annan storleksordning. Fram till februari 2010 beräknades det att 27 svenskar dött i influensan.14 13 juni 2009 gick Socialstyrelsen ut med information om att Sverige hade ett avta Figur 1 och 2 visar utvecklingen i Sverige, Frankrike och Italien, där de två världskrigen och spanska sjukan sätter tydliga spår (egna beräkningar baserade på data från Human Mortality Database [2]). Figurerna visar även utvecklingen i Japan och Costa Rica, som emellertid träder in senare i databasen Denna uppsats försöker besvara frågan om spanskans syntax efterlämnar spår i texter som översätts till svenska. Undersökningens hypoteser är två: dels att det finns syntaktiska skillnader mellan sp.

Video: Spanska sjukan i Sverige Fördjupningsarbete - Studienet

Spanska sjukan påverkade hela samhället i och med de enorma antalen sjukdomsfall den orsakade. Spanska sjukan behandlades relativt mycket i dagstidningarna. Tidningarna behandlade spanska sjukan. Hon tar de starkaste : folkliga föreställningar kring spanska sjukan i Ångermanland / Rose-Marie Forsell Forsell, Rose-Marie (författare) Umeå : Etnologiska institutionen, Univ., 1990 Svenska 21 s. Bok (B-uppsats Spanska sjukan på Kungl. Gotlands infanteriregemente 1918 - 1920. Antalet insjuknade och döda av Spanska sjukan anses ha uppträtt får fårsta gången bland manskapet förlagda på Visborgsslätt den 23 september 1918 och bland befålsstyrkan den 24 samma månad stärkande medel. Tillfrisknandet efter spanska sjukan påskyndas efter användningen av kina. Till detta svarade jag genom följande insändare. »Det är verkligen bedrövligt, att en anonym kollega genom en mycket spridd tidning kunnat och fått bibringa allmänheten så många grundfalska upplysningar, som rymmas i den korta uppsatsen

4. Spanska sjukan Under år 1918-1919 hade Spanska sjukan spritt sig. Många elever blev sjuka undan för undan. Eric minns att eleverna skulle äta ärtsoppa och pannkaka. De satt i rad vid ett långbord. Några elever började bli illamående och gick ut en efter en. Eric klarade sig undan och smet iväg Tibbleeleverna Emelie Broman, med sin uppsats om spanska sjukan, och Jonathan Särnmark, med sin uppsats om skotten i Ådalen, knep två av de fem segerplatserna i uppsatstävlingen Vad stod det i tidningen? Abstract. Denna uppsats försöker besvara frågan om spanskans syntax efterlämnar spår i texter som översätts till svenska. Undersökningens hypoteser är två: dels att det finns syntaktiska skillnader mellan spanska och svenska, dels att en svensk text översatt från spanska kommer att skilja sig från en svensk originaltext, på grund av påverkan från spanskan Abstract. Denna uppsats analyserar tendenser hos två tidningar i deras rapportering och opinion om spanska sjukan under hösten 1918. Syftet är att undersöka likheter och skillnader i tendenser i tidningarnas rapportering och kritik av myndigheter samt huruvida de primärt kan förklaras ideologiskt eller genom ett centrum/periferiperspektiv, samt ifall tidningarna ägnade sig åt objektiv.

En kort text på spanska (från steg 3), där eleven beskriver Sverige med fokus på geografi, invånarantal, kungahuset, exportvaror samt natur. Spanska: Suecia - Spanska 3 - Studienet.se Ämne När jag pluggade historia skrev jag en uppsats om spanska sjukan. Jag läste om hur influensan spreds, hur människor blev liggande med feber och andningssvårigheter, hur de blev svarta i ansiktet av syrebrist, hur de faktiskt drunknade av all vätska som samlades i deras lungor. I Arjeplog drabbades ovanligt många människor spanska sjukan 1918-19, asiaten 1957-58 och Hong­ konginfluensan 1968-70. Genomet till viruset bakom den hittills farligaste influensan, spanska sjukan, har kartlagts genom he­ roiska molekylärarkeologiska undersökningar av bevarade preparat från amerikanska soldater som dog i sjukdomen, liksom av lungvävnad från lik i per - Han var en högst vanlig man och till en början undrade jag hur jag skulle kunna skriva en hel uppsats om honom. Men Waldemar Lagerholm levde under en händelserik era och bevittnade både storbranden 1895 och spanska sjukan. - Familjens hus klarade branden med nöd och näppe Följdsjukdomar av spanska sjukan I Läkartidningen beskrivs att det blev narko- lepsiliknande följdsjukdomar hos de som hade haft och överlevt spanska sjukan, som var en influensa som orsakades av viruset H1N1 Många med spanska sjukan fick komplikationer

Pandemier varierar ju i hur smittsamma och allvarliga de är, men coronapandemin ska vara den värsta pandemin sen spanska sjukan (även om det ska sägas spanska sjukan var långt mycket värre). Så här långt har corona skördat 1.8 miljoner enligt världshälsoorganisationen grad stärkande medel. Tillfrisknandet efter spanska sjukan påskyndas efter användningen av kina.» Till detta svarade jag genom följande insändare: »Det är verkligen bedrövligt, att en anonym kollega genom en mycket spridd tidning kunnat och fått bibringa allmänheten så många grundfalska upplysningar, som rymmas i den korta uppsatsen Spanska sjukan var alltså ett influensavirus, men med mycket hög dödlighet och som till skillnad från covid-19 i första hand drabbade unga människor

Spanska sjukan är tidernas hittills mest dödliga pandemi. Särskilt den andra vågen, under hösten 1918, krävde extremt många liv. Men vad får en virussjukdom att återvända med förnyad styrka? Och kan COVID-19 göra likadant Spanska sjukan uppstod inte i Spanien som man kan tro av namnet. Det var det land där den först fick stor pressbevakning. Landet var neutralt, medan de krigförande länderna blockerade mycket av rapporteringen i medierna om influensan för att inte skada stridsmoralen bland soldater och vanligt folk, och därför kom Spanien att framstå som epidemins centrum Spanska sjukan var en virus-influensa utan dess like som idag kan vaccineras och botas med hjälp av nya mediciner och mer kunskap om bakterier och virus. Men finns det medicinsk tillgång för alla? Pandemier och farsoter är inte något nytt i historien. Det är många sjukdomar som gett stora och även dödliga besvär Spanska sjukans minnessten. Livet runt spanska sjukan i länet, 100 års jubileum med återinvigning . År 1918 härjade spanska sjuka över stor delat av världen. En av 1900-talets värsta pandemier. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog av sjukan, vilket motsvarade 3 - 6 % av världsbefolkningen vid den tiden

Under spanska influensan sattes experiment upp för att se om de sjuka kunde infektera de friska på något sätt som möjligt. Andas på varandra, att vara nära varandra, byta saliv genom svabbar och även direkt injicera blodet, slem och saliv av de sjuka i det friska försöktes (ja injicerar blodet och snor av de sjuka, in i det friska prövades) Över 50 miljoner människor beräknas ha avlidit av spanska sjukan mellan 1918 och 1920. Trots omfattningen av tragedin har spanska sjukan hamnat lite i skymundan i historieskrivningen. Som om den omvälvande samtiden skymde farsotens härjningar: det tumultartade slutet av första världskriget då kejsardömen föll, revolutionerna, det demokratiska genombrottet i en rad länder 1918-09-27 Karl Nilsson Fälhult 1890-01-07 28 Spanska sjukan 1918-09-30 Fritiof Axelin Jönsson Allamåla 1888-10-13 29 Spanska sjukan 1918-10-02 Linnéa Karolina Hörberg Kvarnatorp Södergård 1901-05-20 17 Spanska sjukan, lungsot 1918-10-05 Erik Wilhelm Hörberg Kvarnatorp Södergård 1899-06-12 19 Spanska sjukan, lungso I år är det 100 år sedan Spanska sjukan drabbade världen.Sjukdomen dödade mellan 50 och 100 miljoner människor - 3-6 % av världsbefolkningen. Det är den värsta pandemin som drabbat världen, sett till antalet människoliv och till den relativt korta tid (1918-1920) som sjukdomen härjade Mot bakgrund av de många olikheterna mellan spanska sjukan och covid-19 är likheterna desto mer slående. Mest gripande är ändå de enskilda livsödena, konstaterar Eva Eriksson efter att ha följt SvD:s rapportering om pandemin 1918-1919

Spanska sjukan - värsta farsoten sedan Digerdöde

Spanska sjukan Historia SO-rumme

Spanska sjukan i Sverige - Wikipedi

Den infl uensapandemi som kallas spanska sjukan började under slutskedet av första världskriget våren 1918 och spreds över hela jordklotet inom loppet av några månader. Spanska sjukan är en benämning som de västerländska medierna tog i bruk. Den anty-der felaktigt att sjukdomen skulle ha haft sitt ursprung i Spanien Artikel i tidningen Populär Historia där Magnus Västerbro berättar om spanska sjukan. Det började med vanlig hosta och feber. Men för tio­tusentals svenskar slutade det med döden. Samtidig

Under spanska sjukan var det tvärtom en nackdel att vara ung, frisk och försedd med ett starkt immunförsvar. Då ökade risken nämligen dramatiskt för en svårare infektion och i värsta fall också döden, för det mesta på grund av skador på lungorna eller (oftare) en påföljande lunginflammation Spanska sjukan slog till mot Skåne - 37 000 svenskar dog. Strax efter midsommar 1918 slog influensan till. Man kallade den spanska sjukan. Den kom att kosta drygt 37 000 svenskar livet Spanska sjukans härjningar del 1 - En halv miljard smittade, 30 miljoner döda. Kall avrivning, konjak och våta omslag hade ringa effekt i kampen mot Spanska sjukan. Sjukdomen lamslog en hel värld, närmare 30 miljoner människor dog. Orsaken - en liten förändring i arvsmassan hos ett alldeles vanligt virus Hur viruset som orsakade Spanska sjukan var uppbyggt var länge ett mysterium. Det skulle dröja ända till 1998 då en svensk läkare vid namn Johan Hultin fick tillstånd att gräva upp och undersöka ett offer som varit begravt sedan 1918 - tillika djupfryst - på Alaska

Under spanska sjukan skickades barnen till skolan - det räddade dem. Uppdaterad 2020-03-25 Publicerad 2020-03-20 Under spanska sjukan fanns ingen tillgång till penicillin För 100 år sedan härjade den spanska sjukan som tog död på upattningsvis 50 miljoner människor. En tredjedel av jordens befolkning smittades. Det var framförallt yngre personer som drabbades. I Sverige dog cirka 37 000. Spanska sjukan föregicks av mycket svåra tider. Hungersnöd, svält och kravaller under åren 1916 och 1917 och ett första världskrig som varade under åren 1914. Spanska sjukan orsakade våren 1918 en överdödlighet i Spanien på 200 000 personer, jämfört med 48 000 under coronavirusets första våg, våren 2020. Det skriver tidningen El Confidencial, som har analyserat och jämfört statistik mellan de två pandemierna Spanska sjukan i skymundan. Trots det har spanska sjukan haft en undanskymd ställning i historieskrivningen, och snarare behandlats som en fotnot än som ett betydande ämne i sig. Så var det för övrigt även i viss mån redan medan epidemin härjade

Vad vet vi egentligen om spanska sjukans ekonomiska

Spanska sjukan härjade ungefär mellan mars (har sett uppgifter om januari också) 1918 och juni 1920. I Sverige kulminerade spanska sjukan i oktober-november 1918, alltså precis i slutet av första världskriget. Och även i Sverige påverkades spridningen mycket av kriget, eftersom det pågick stora militärövningar där sjukdomen spreds Den hade sitt ursprung i Kina men fick benämningen spanska sjukan eftersom det var där den först uppmärksammades i västvärlden. Brännvin och våta omsla Anders Lindberg var tidigare smittskyddsläkare i Halland - och för tjugo år sedan hade han samma jobb som Anders Tegnell! Anders Lindberg berättar om epidemier som drabbat Halland, Sverige och världen under 1900-talet. - Under spanska sjukan dog cirka 35 000 människor i Sverige och 40-50 miljoner i hela världen, säger Anders Lindberg

Spanska sjukan: Den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund beskriver hur olika delar av det svenska samhället drabbades, utbredningen lokalt och bland rekryter i den svenska militären. Den diskuterar också hur den offentliga debatten kring farsoten kom att utvecklas Den spanska influensapandemin spred sig över hela världen mellan 1918 och 1920. Sjukdomen smittade 500 miljoner människor, vilket var en tredjedel av världens befolkning vid den tiden

Länkar till intressanta sidor, relevanta böcker och fulltext för dig som studerar spanska Download Citation | Spanska sjukan i Finland | Infl uensapandemier, det vill säga världsomfattande epidemier, har förekommit åtminstone sedan 1700-talet med några decenniers mellanrum Spanska sjukan hade däremot förmågan att nå lungorna och orsaka stora skador där, vilket kunde vara dödligt i sig, men också öppnade för sekundära infektioner, främst lunginflammation. Att spanska sjukan främst drabbade unga och friska vuxna bidrog till att så många dog Spanska sjukan dödar de unga. 44 min. Människor börjar plötsligt att dö i Köpenhamn. På kort tid skickas tusentals barn och unga vuxna till graven. Men vad hände? Detta är historien om den relativt okända epidemi som härjade Danmark för precis 100 år sedan. Dansk dokumentär från 2018. UR

Spanska sjukan - Lokalhistorisk Portal för Skelleftebygde

Spanska Sjukan SPANSKA SJUKAN Spanska sjukan var en influensa epidemi som drabbade. Läs mer » 6 januari, 2021 Inga kommentarer Ada S/S Ada Gorthon RESÖBOR I KRIGSHÄNDELSER Den 22 juni. Läs mer » 30 december, 2020 Inga kommentarer Sida 1 Sida 2. Spanska sjukan varade mellan 1918 och 1920. Upattningsvis dog 50-100 miljoner människor och den har beskrivits som den största enskilda farsot i mänsklighetens historia. 500 miljoner människor upattas att ha smittats totalt Spanska sjukan var en influensa pandemi som slog hårt mot stora delar av världen, däribland Sverige.Under den mer aggressiva influensavågen, från den 1 juli 1918 till den 30 juni 1919, avled ungefär 0,6 % av Sveriges 5,8 miljoner invånare Uppsats. Kopia av Uppsatschecklista spanska. Page updated. Report abuse.

Pandemin och skolan - Spanska sjukan i lärarpress och

 • Tcpool Ystad se.
 • Hematoma treatment.
 • Sittkudde bil vuxen.
 • Tillfälligt bygglov tält.
 • Emmy Ohlsson Bonde söker fru Instagram.
 • Allein in der Wildnis Terry.
 • Emotion Hofheim.
 • Julkaka för vissa.
 • HMS Forellen.
 • Billiga kryssningar från Sverige.
 • How to make a weird Bitmoji.
 • Dividendutbetalning.
 • Packa tält på motorcykel.
 • 20 dollars to sek.
 • Wer hat den Ersten Weltkrieg gewonnen.
 • Blå servis.
 • Affen Emoji Zeichnen.
 • Married at First Sight season 1.
 • Microsoft Lumia 550.
 • Fransk kung eller fågel.
 • Wärmebildkamera Jagd China.
 • Sioux talare.
 • Auto bar bezahlen über 10.000 Euro.
 • Vad är sociotekniska system.
 • Kolla lufttryck däck OKQ8.
 • Unknown sources APK.
 • Mexico folkmusik.
 • Was Job written before Genesis.
 • Andra inställningar Skype.
 • Blocket Jobb Skellefteå.
 • Pojknamn på Z.
 • Radio Duisburg Nachrichten.
 • Filmpool bewerben.
 • DER SPIEGEL 40 2020.
 • Endurospår Örebro.
 • PELTOR WS ALERT XPI Bluetooth problem.
 • Torra slemhinnor i näsan symtom.
 • Handläggningstid Trafikverket.
 • Katthem lidingö.
 • Pacific Crest Trail Washington.
 • Fransktalande länder seterra.