Home

Nativitet Sverige

Nativitet/födelsetal 11,8 per 1000 invånare (2016) Mortalitet/dödstal 9,2 per 1000 invånare (2016) Befolkningstillväxt 1,4 procent (2017) Fertilitetsgrad 1,9 antal födda barn per kvinna (2016) Andel kvinno Nativitet/födelsetal 11,8 per 1000 invånare (2016) Mortalitet/dödstal 9,2 per 1000 invånare (2016) Befolkningstillväxt 1,4 procent (2017) Fertilitetsgrad 1,9 antal födda barn per kvinna (2016 Sverige uppnådde 10 miljoner invånare den 20 januari 2017 enligt Statistiska centralbyrån och en befolkningstäthet på 21,9 invånare per kvadratkilometer. Det är därmed det land som har den 84:e största folkmängden, men bara den 152:a högsta befolkningstätheten. Befolkningstätheten är betydligt högre i södra än i norra Sverige; kring Mälardalen och i Öresundsregionen är befolkningen särskilt koncentrerad. Omkring 84 procent av befolkningen bor i tätorter med minst 200.

Sverige − Befolkning och språk Utrikespolitiska institute

Inom EU har Frankrike den högsta nativiteten, medan Sverige kommer på andra plats och Finland först på femtonde plats, visar Eurostats statistik, där man sett på födslar år 2016 Nativitet. Sverige har fått många migranter från Irak, Syrien och Somalia. Det råder dock stora oklarheter om exakt vilken etnicitet de har som fått uppehållstillstånd, man kan ha angett fel ursprungsland, så vi kan med fördel titta lite bredare. I Sverige finns ingen statistik bara för etniska svenskar

Sverige - UI.se Utrikespolitiska institute

Nativiteten är födelsetalet (hur många barn som föds under ett år) och mortaliteten är dödstalet (hur många människor som dör under ett år). Genom att ta födelsetalet (nativiteten) minus dödstalet (mortaliteten) så får man fram den naturliga befolkningsökningen. Frågor på innehålle Nu när man inte längre kan ignorera verkligheten låter det emellertid annorlunda, även om det i mångt och mycket är för sent. Den svenska senfärdigheten, naiviteten eller bara kort och. Gustavianska tidens Sverige; Sverige under 1800-talet; Emigrationen; Livet på landet och i staden 1776-1914; Ekonomi och handel 1776-1914; Industriella revolutionen; Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914; Nationalism och imperialism; Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914; Krig och försvar 1776-1914; Kända personer 1776-1914; Det korta 1900-tale

Sveriges demografi - Wikipedi

Invandringen tryggar Sveriges befolkningstillväxt, men

 1. ska. Men det kommer också bakslag. Åren 1918-20 härjar influensasjukdomen spanska sjukan i världen och sprider sig snabbt. I Sverige dör drygt 37 000 personer innan utbrottet är över. Kris i befolkningen. I början av 1900-talet föds många barn i Sverige. Kvinnorna får i genomsnitt fyra barn
 2. nativitet och befolkningstillväxten utvecklas under perioden 1830-1930. Vad har påverkat mortalitet och nativitet under perioden. Använd de demografiska termer du tycker är lämpliga. Vilket skede tycker du Sverige verkar befinna sig i under denna period? D: Beskriv problem kopplade till den globala befolkningsökningen
 3. Under den här lektionen har du bland annat arbetat med det befolkningsproblem som vi har i Sverige och med urbanisering Nativitet, födelsetal, demografiskt tal som beskriver antal födslar i ett område per år dividerat med befolkningen.
 4. Nativitet ; Sverige ; Befolkningsvetenskap (7) Demografi (7) Dödstal (7) Samhällsvetenskap (7) Historia (4) Nya tiden (4) 1815-1914 (3) Barnmedicin (3) Barnsjukdomar (3) Medicin (3) Pediatrik (3) 1800-talet (2) Familjen (2) Familjesociologi (2) Geografi (2) Norrland (2) Sociologi (2) 1648-1789 (1) Arbetslöshet (1) Barnafödande (1) Folkhälsopolitik (1) Hälsoundersökningar (1
 5. Mortalitet, Nativitet, Sverige - Sök | Stockholms Stadsbibliotek. Filtrera sökresultatet. Mortalitet. Nativitet. Sverige. Ta bort alla filter. 1 - 9 av 9 träffar. Antal: 10 25 50 100
 6. Med tanke på deras nativitet, kommer Sverige om 100-150 år vara uteslutande ett muslimskt land, kanske med 70-90% muslimer. Nu tror jag visserligen att de invandrande muslimer kommer att sänka sin nativitet då de anländer till Sverige och detta av bekvämlighetsskäl
 7. Om nativiteten är lägre innebär det att befolkningen förr eller senare upphör att existera. Vid högre nativitet ökar istället befolkningen. Som en konsekvens av utvecklingen i Sverige under senare delen av 1900-talet har nativiteten sjunkit. År 1999 var barnafödandet det lägsta någonsin i Sverige, 1,5 barn per kvinna

Folkmordet på svenskarna - nativitetsberäkningar Fria Sido

Alla personer som var skrivna i Sverige 1930 registreras. Enbart personer äldre än 100 år finns sökbara på grund av dataskyddsförordningen (GDPR). Översikt produktionsstatus. Folkräkningen innehåller uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige vid olika årtionden. Ca 21 miljoner personer finns sökbara Svenska: ·antal födslar Nativiteten i Sverige var större än på många år. Synonymer: födelsetal Sammansättningar: nativitetsminskning, nativitetstal, nativitetsöknin Definition: Denna post ger det genomsnittliga årliga antalet födda under ett år per 1000 personer i befolkningen vid mid-år även känd som rå födelsetal. Födelsetal är vanligtvis den dominerande faktorn vid bestämning av befolkningstillväxten. Det beror på både fertilitetsnivå och befolkningens åldersstruktur I en liknande studie över Kanadas nativitet finner Zhang, Quan och Meerbergen (1994) att en ökning av de samlade familjeavdragen med 1% ökade nativiteten med 0,05-0,11 %. Överfört till Sverige skulle effekten av barnbidraget vara en ökning av nativiteten med mellan 0,097 till 0,21 barn per kvinna (byggt på Sverige nativitet 2009). 1 Sluta se urbanisering som ett hot mot landsbygden. Det finns stora samhällsklyftor som vi måste ta itu med i Sverige, men det vore olyckligt om lösningen skulle bli att ställa landsbygdens överlevnad mot en fortsatt stark utveckling av våra städer. Publicerad: 23 Februari 2017, 06:58. Det här är opinionsmaterial

Fruktsamhetstalet för kvinnor i Sverige går ner. Förra året låg det på 1,78 i riket, med stora variationer på kommunnivå. Det visar den senaste rapporten från Statistiska centralbyrån. Klicka på länken för att se betydelser av nativitet på synonymer.se - online och gratis att använda Under 2016 födde varje kvinna i Sverige i genomsnitt 1,85 barn, det är efter Frankrikes 1,92 barn det högsta antalet i EU, uppger Eurostat. Det lägsta födelsetalet hade Spanien och Italien, båda med 1,34 barn per kvinna i medel. Ett lands födelsetal bör vara minst 2,1 för att befolkningen ska kunna reproducera sig själv, enligt SCB Lär dig definitionen av 'nativitet'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'nativitet' i det stora svenska korpus

Lektion 1. Från begreppet befolkning till nativitet och ..

I Sverige brukar vi säga att Freden , vaccinet och potäterna gjorde att fler överlevde. Det är fortfarande hög nativitet beroende på att man fortfarande vill försäkra sig om att några barn överlever till vuxen ålder. Fas 3:Sjunkande nativitet och sjunkande mortalitet Sverige är ett av de länder som föder flest barn i EU per kvinna, endast Frankrike och Irland föder fler barn per kvinna. 1 För att upprätthålla befolkningsstorleken krävs att varje kvinna föder 2,1 barn. Mellan 1999 och 2015 ökade antalet födda barn per kvinna från 1,5 till 1,85

Födelsetal (nativitet): Hur många som föds, ofta angivet i antalet födda per tusen invånare. Glesbefolkat: Område där få människor bor - det är långt till närmaste granne. Spädbarnsdödlighet: Dödlighet bland barn upp till ett års ålder. Tätbefolkat: När människor bor nära varandra på ett område är det tätbefolkat Efter nordligaste Sverige skulle man ge sig i kast med Gotland, ett område med en statisk befolkning, där man befarades lida av både inavel och den gamla bondeklassens tillbakagång. En sund, jordbrukande befolkning med god nativitet är ett livsvillkor för ett folk, skrev han Sverige är Nordens största och mest folkrika land. Landet har rika naturtillgångar såsom timmer, mineraler och vattenkraft. Ekonomin är mycket beroende av exporten av dessa varor och Sverige påverkades därför hårt av den globala finanskrisen år 2008

Nativiteten i Sverige rör sig något, rent marginellt, mellan rekordlåga 1,7 och som mest ungefär 1,9 i nutid. Men det behöver vara ett stadigt tal över 2, under en längre tidsperiod för att befolkningen ska öka av barnafödandet Nativiteten har en initial betydelse för både långsiktig och kortsiktig ekonomisk utveckling, däremot är generationsaspekten mer svårtolkad. Nativiteten uppvisar inga tecken på ekonomiskt beroende men däremot ett tidsmässigt i och med att en avtagande tidstrend är signifikant Sveriges födelsetal av barn är lågt. Riksgenomsnittet är enligt Statistiska Centralbyrån, SCB på 1,70 för alla kvinnor i befolkningen. Motargument bemöter ännu en gång påståendena om att barnafödandet hos utrikes födda kvinnor i Sverige skulle vara ett problem Om vi vill ha kvar den svenska nationen och inte dö ut som folk måste vi föda fler barn, inte bara som en etnisk och social plikt mot våra förfäder och mot vår nation utan som en del i att skapa ett levande svenskt Sverige En kortfattad genomgång kring hur och varför den svenska befolkningen växte så kraftigt under 1800-talet

rige men inte den långsiktiga BNP-trenden. Nativiteten har en initial betydelse för både långsiktig och kortsiktig ekonomisk utveckling, däremot är generationsaspekten mer svårtolkad. Nativiteten uppvisar inga tecken på ekonomiskt beroende men däremot ett tidsmässigt i och med att en avtagande tidstrend är signifikant Sverige riksvapen. Lilla Riksvapnet som är Sveriges statsvapen utgörs av en blå sköld med tre kronor av guld, krönt med en kunglig krona som är omgiven av Serafimerordens kedja. Det infördes av Albrekt av Mecklenburg år 1365. Sverige nationalhymn. Sverige karta. För mer information om Sverige se: sverige

Blott Sverige svensk naivitet har G

Hela Sverige Tätorter Städer Du är här: ortshistoria.se / Hela Sverige / Befolkning / 1900-1950, nativitet Alla svenska städer: befolkning 1900-1950, nativitet. 1901-05 1906-10 1911-15 1916-20 1921-25 1926-30 1931-35 1936-40 1941-45 1946-50; Stockholm: 24,52: 25,26: 20,80 översteg nativiteten åren kring millennieskiftet, vilket innebär att befolkningen hade minskat i såväl län som rike vid den aktuella tidpunkten om det inte hade varit för en förhållandevis storskalig nettomigration.14 Figur 2.2: Nativitet och mortalitet per 1 000 invånare i Sverige och Västra Götalands län 1945-201 Sverige och övriga Europas ödesfråga är det demografiska hotet. Vi behöver öka antalet stabila familjer inom medelklassen och öka nativiteten rejält om vi ska överleva. Karls Olov Arnstberg föreslår några åtgärder och skriver Åtgärder för att öka nativiteten i Sverige. Födelsetalen i Sverige fortsätter att gå ned. Resultatet kommer på sikt att bli en obönhörligt minskande befolkning med allt flera gamla och allt färre unga samt en ökad försörjningsbörda för framtida generationer i arbetsför ålder

Memento mori meaning

Befolkningstillväxten i Sverige 1830-1930 Historia SO

Tornfalk – Wikipedia

Nativitet eller födelsetal, ofta förkortat CBR (efter engelskans Crude Birth Rate), demografiskt tal som beskriver antal levande födslar i ett område per år per 1000 personer i en befolkning. 84 relationer Ordet nativitet är synonymt med födelsetal och kan bland annat beskrivas som antal födda barn (per år), födelsetal. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av nativitet samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket

LIBRIS titelinformation: Befolkningsutvecklingen i Torp / av Helge Nyberg Arbetslösheten var 2018 3,8 procent bland inrikes födda och 15,4 procent för utrikes födda (15-74 år). Samtidigt har Sverige ett ansenligt ekonomiskt utanförskap. Under 2018 försörjde sig motsvarande 772.000 helårspersoner i arbetsför ålder under hela året på bidrag och sociala ersättningar (motsvarande 13,3 procent av arbetskraften) LIBRIS titelinformation: Små barn under knappa villkor : en studie av bakgrunden till minskningen av dödligheten bland spädbarn under förra hälften av 1800- och 1900-talet i Sverige / Ulla-Britt Lithell Det föddes 301 000 barn i Norden 2016, visar färsk statistik. I Danmark och Sverige ökade nativiteten 2016. I Norge var den på samma nivå som året innan, medan den sjönk i Finland och i Island. Finland är det enda nordiska landet med en nativitet Sverige har ett brett och långsiktigt engagemang i Irak. Banden mellan Sverige och Irak är nära, understödda av ett stort mellanfolkligt utbyte. Upattningsvis två procent av Sveriges befolkning har rötter i Irak. Regeringen beslutade 2017 om en femårig strategi för utvecklingssamarbetet med Irak

Befolkningsstatistik - Statistiska Centralbyrå

Det beror på den relativt höga nativiteten i Norden. 2040 kommer 27,3 % av befolkningen på Åland att vara över 65 år enligt de senaste prognoserna från 2017. För Finland är siffran 26,3 %. Siffrorna för Färöarna, Danmark, Norge och Sverige är bara något lägre, medan siffran för Grönland är på endast 14,8 % Till de mest framstående intellektuella i 1930- och 40-talets Sverige hörde paret Alva Myrdal (Nobels fredspris 1982) och Gunnar Myrdal (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap 1974).Deras politiska idéer och forskningsinsatser spelade en stor roll vid utformandet av välfärdspolitiken under folkhemstiden.I sin bok Kris i befolkningsfrågan formulerade de radikala reformkrav för.

Deras nativitet är flera gånger högre än svenskarnas samtidigt som de redovisar låga inkomster och låg sysselsättning samt onormalt hög andel av sociala bidrag. Sverige kan inte tillåta en befolkningsökning som vi inte har resurser till eller har möjlighet att klara på sikt när vi samtidigt hyllar en ansvarsfull familjeplanering Det bästa Födelsetal Sverige Statistik Fotosamling. pic. Drygt två miljoner utrikes födda i Sverige - fler än pi Sverige har låg nativitet och en åldrande befolkning. Invandring är därför nödvändig, för att inte säga räddningen i en prekär situation. Vem ska annars ta hand om alla våra åldringar och vårdbehövande? Med andra ord ligger det en ekonomisk lönsamhet i resonemanget

Barnledighet - en kvinnofälla för medelklasse

Bulgarien | Resan till ett barn

I Sverige har dödsfall utanför sjukhus hela tiden räknats in bland avlidna i covid-19 i de fall individen testats positivt för viruset. Så är inte fallet i alla länder, och i vissa fall har man ändrat rutiner under pandemins gång 1930 vände trenden och Sverige blev ett land som många immigrerade till. Under 1944 invandrade 12 800 människor till Sverige. Mellan 1931-1980, hade det immigrerat 1,3 miljoner människor till Sverige.9 Emigreringen har under 2000-talet minskat betydligt men den förekommer, dock i ett signifikant mindre antal personer födda i Sverige Japans födelsetal sjönk till ny bottennivå i fjol, uppger regeringen. Det är fjärde året i rad nativiteten sjunker och efter 2006 väntas landets befolkning att minska Kontrollera 'nativitet' översättningar till svenska. Titta igenom exempel på nativitet översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik

Invandringen tryggar Sveriges befolkningstillväxt, men

Sverige: 45 488 dollar/inv. (2015) PPP i dollar/invånare är köpkraftspariteten. Detta värde ger en mer rättvis bild av välståndet i ett land oberoende av växelkursen och ger ett mått på den mängd av varor och tjänster som kan köpas med de pengar invånarna i landet har att röra sig med. Kubas PPP har visat en stadig uppgång sedan den djupaste kristiden kring 1993 Sjunkande nativitet bland inrikes födda men ökad bland invandrade kvinnor gör att Sverige har näst högst födelsetal i EU, en del invandrarkvinnor ser barnskapande som säker inkomst utan att arbeta,.. Nativitet på engelska. Översättning - Ordbok: dictionaries24.com. Språkordbok: svenska » engelsk Nativiteten i Sverige är bland de högsta i Europa . Nativiteten låg på samma nivå i Sverige och Danmark, steg en aning på Island och minskade i Finland och Norge. Inom Europa är den svenska nativiteten bland de högsta. Nativiten ser ut att vara högre i de länder som har ett högre antal invandrare, berättar Mika Gissler

Paret Myrdals bok behandlar konsekvenserna av en fortsatt låg nativitet i Sverige. Makarna Myrdal menar att Sverige hotas av en befolkningsminskning och därmed även sänkt produktivitet och standard. De förespråkar en rad sociala reformer för att få bukt med detta problem Nativiteten i Sverige är bland de högsta i Europa. Förlossningssjukhus har stängts under de sista tio åren i alla nordiska länder. Procentuellt är minskningen störst på Island. Även i Danmark, Norge och Finland har antalet förlossningssjukhus sjunkit betydligt, antalet i Sverige har varit mer stabilt

De i Sverige boende utlänningarna har vanligen högre nativitet än svenskarna. Icke mindre än 5 500 av de 109 000 barn, som föddes i riket 1957, hade utländsk fader el­ ler-i fråga om barn utom äkten­,skap - utländsk moder. Barn till invandrare, som fått svenskt med­ borgarskap, är inräknade bland de övriga 103 500 * Sverige har haft låg nativitet ända sedan preventivmedlen gick att få tag i. * Redan i slutet på 1930-talet, när industrin började växa ledde till att Alva Myrdal började propagera för att varje familj skulle ha minst fyra barn. Hennes motion hade ingen märkbar effekt Sverige befinner sig nu i skede fyra i den demografiska transitionen (länk 1)Det finns som bloggaren skriver, fem skeden i den demografiska transitionen. Jag ska berätta lite om hur ett femte skede skulle kunna komma att se ut i Sverige

Nativitet eller födelsetal, ofta förkortat CBR (efter engelskans Crude Birth Rate), demografiskt tal som beskriver antal levande födslar i ett område per år per 1000 personer i en befolkning.Nativiteten används bland annat, tillsammans med mortalitet och migration, för att beräkna befolkningstillväxt.Om nativiteten är högre än mortaliteten så har en befolkning naturlig Den demografiska förändringen beror inte bara på massinvandringen utan också på muslimernas mycket högre nativitet. Svenskarna har alltså tagit in en grupp som förökar sig exponentiellt och som inte låter sin avkomma anamma svensk kultur

Urbanisering innebär att människor flyttar från landet in till städerna. När industrin växte fram i Sverige under andra halvan av 1800-talet så flyttade alltfler människor in till städerna för att arbeta i fabrikerna. Sverige är idag ett av världens mest urbaniserade länder. 85 % av den svenska befolkningen bor idag i städerna Bland invandrarmammorna i Sverige ökar dock nativiteten vilket gör att Sveriges befolkning växer. - Det är enkelt att ha barn i Sverige. Du kan besöka läkare utan kostnad, läkemedlen är gratis för barnen och det finns öppen förskola dit man kan gå, säger Mumtaz Fatima på öppna förskolan Opalen i Stockholmsförorten Tensta där det föds mycket barn Nativiteten (dvs. hur många barn en kvinna föder) hos svenskfödda har under perioden pendlat mellan 1.5 och 2.0 (2017 landade den på nära 1.5)

Svenskors nativitet sjunker - invandrarna tar över

nativitet = födda * 1000 / folkmängd naturlig folkökning = nativitet - mortalitet Faktisk folkökning = antalet födda - antalet döda + (immigration - emigration Sverige plågades även av återkommande epidemier i form av mässling, kikhosta, tyfoidfeber och dysenteri. 1736 kom den första smittkoppsepidemin till Sverige. På grund av denna epidemi så hade 15 000 människor dött fram till 1779. Folksjukdomen syfilis var en annan sjukdom som orsakade dödlighet bland de fattiga på landsbygden

Untitled Document [fugomatDemografi - LinasDemografi

att vara 10 miljoner invånare i Sverige. Det förklaras för det första av att medellivslängden fortsätter att öka, för det andra att Sverige har en nettoinvandring, och kommer fortsätta ha det under överskådlig tid och för det tredje av den goda nativiteten - det föds många barn i Sverige Sverige: 9: 2020: Nordkorea: 9: 2020: Uruguay: 9: 2020: Zimbabwe: 9: 2020: Sydafrika: 9: 2020: Spanien: 9: 2020: Nederländerna: 9: 2020: Botswana: 9: 2020: Kuba: 9: 2020: Trinidad och Tobago: 9: 2020: Nigeria: 9: 2020: San Marino: 9: 2020: Mali: 9: 2020: Grönland: 9: 2020: Barbados: 9: 2020: Kongo, Republiken: 9: 2020: Schweiz: 9: 2020: Angola: 8: 2020: Guinea: 8: 2020: Benin: 8: 2020: Kongo, Demokratiska Republiken Kongo: 8: 2020: Thailand: 8: 2020: Förenta Staterna: 8: 202 1. albaner flyttade in, hade dessutom hög nativitet. 2. serber flyttade ut, ofta under hot. NÄR ROSENGÅRD och andra förortsområden i Sverige blivit så invandrartäta - hur gick det till? Jo: 1. invandrare flyttade in, hade dessutom hög nativitet. 2. svenskar flyttade ut, ofta därför att de upplevde otrivsel och otrygghet Hela Sverige Tätorter Städer Du är Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Tranås 1920-1950. Stort diagram. upp. Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Tranås 1920-1950 : Födelsenetto Flyttnetto; 1920-25: 211: 224: 1925-30: 121: 77: 1930-35: 117: 288. Italienskorna har världens lägsta nativitet med 1,3 barn per kvinna. Sverige ligger på 1,8. Corinne Maier irriterar sig på den starka propagandan för barnafödande som ska rädda den franska nationen. Hon ser den som en parallell till den om en nationell fransk identitet. Annons Sverige positionerar sig bland de länder som ligger över den kritiska nivån 1,5 barn per kvinna. Under den senaste tiden har nativiteten i själva verket ökat i Sverige samt i en del andra länder. Sverige har gått från 1,6 barn per kvinna till 1,77, USA från 1, 77 till 2,05, Frankrike från 1,79 till 1,82

 • Let's be cops Netflix.
 • Urbanista Seattle Corded.
 • UKJ Intranet login.
 • Theory of Everything 2.
 • Hoverboard stol.
 • Räknas inglasad altan som boyta.
 • Grönfläckig padda.
 • List of Zeppelins.
 • Rome Stream.
 • Högkänslighet Ina och Malin.
 • Sihanoukville Province.
 • Albert matte flera användare.
 • Mattias Larsson Matstudio.
 • Contact Instagram.
 • Boråstapeter gamla kollektioner.
 • Uni Frauenklinik Würzburg telefonnummer.
 • Kiwi fågel ägg.
 • A horse or an horse.
 • Andreas lunds universitet försvunnen.
 • Sveriges bästa gym 2019.
 • Armpuffar Stadium.
 • Prolaktin.
 • Hur mycket vatten per dag träning.
 • Gehalt Fotograf PicturePeople.
 • Kurzer, eingeschlagener Pfahl.
 • Antennkabel fönstergenomföring.
 • Hydratationsgrad.
 • Couscous sallad.
 • Can't find youtube tv app on samsung smart tv.
 • DHL tracking international.
 • Halmstad BK trupp.
 • Subnautica sub Zero map.
 • Positiva ord.
 • Hur gör man popcorn.
 • Grissla synonym.
 • IdrottOnline login.
 • Ho i stia.
 • Urostomi ICD 10.
 • Paris catacombs map 3D.
 • German Armed Forces.
 • Säkerhetskopiera Hemlig mapp Samsung.