Home

SCB Arbetskraftsundersökningarna

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Syftet med Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är att beskriva arbetsmarknaden, till exempel arbetslösheten, människors arbetstider, och hur många som är fast eller tidsbegränsat anställda. Arbetskraftsundersökningarna görs på uppdrag av riksdagen och regeringen, och är en del av Sveriges officiella statistik Arbetskraftsundersökningarna (AKU) - Tema: Arbetsmarknaden under coronapandemin . PDF: Hela publikationen (2229kb) Serie: AM110 - Arbetskraftsundersökningarna - Tema Språk: Svenska Urn: urn:nbn:se:scb-2021-am110sm2101_pdf Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån Sveriges officiella statistik: Ja Publicerad: 2021-04-21 Förfrågningar. AM12 - Arbetskraftsundersökningarna, årlig. Språk: Svenska. Urn: urn:nbn:se:scb-2021-am12sm2101_pdf. ISSN: 1654-2886 (Online) Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån Arbetskraftsundersökningarna (AKU) utförs löpande av Statistiska centralbyrån (SCB). Syftet med under­sök­ningarna är att beskriva de aktuella syssel­sätt­nings­för­håll­andena och att ge informa­tion om utveck­lingen på arbets­marknaden. Resultaten används tillsammans med annan arbets­marknads­statistik som underlag för planering av och beslut om.

Lämna uppgifter-Arbetskraftsundersökningarna (AKU

 1. AM12 - Arbetskraftsundersökningarna, årlig Språk: Svenska med inslag av engelska Urn: urn:nbn:se:scb-2019-am12sm1901_pdf ISSN: 1654-2886 (Online) Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån Sveriges officiella statistik: Ja Publicerad: 2019-02-21 Förfrågningar
 2. SCB ändrar insamlingsmetod i Arbetskraftsundersökningarna. SCB kommer från och med i januari 2021 att gå över till att samla in Arbetskraftsundersökningarna (AKU) på ett delvis nytt sätt. Detta kan leda till tidsseriebrott, där tidigare statistik inte längre kommer att vara jämförbar med den nya
 3. Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en undersökning som har genomförts regelbundet i Sverige sedan maj 1959, med syftet att beskriva utvecklingen på arbetsmarknaden för hela landets befolkning i åldern 15-74 år (fram till år 2000 användes åldrarna 16-64 år). Sedan augusti 1960 har Statistiska centralbyrån (SCB) ansvaret för undersökningen
 4. SCB, Arbetskraftsundersökningarna. Adress Solna strandväg 86 171 54 Solna E-post aku@scb.s

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år efter ekonomisk indikator. Säsongrensade och utjämnade data. Månad 2013M01 - 2020M1 Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Ämnesområde . Arbetsmarknad . Statistikområde . Arbetskraftsundersökningar . Produktkod . AM0401 . Referenstid . 2021 . Statistikansvarig myndighet Statistiska centralbyrån Kvalitetsdeklaration Sida 2020-02-23 2 (27 Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år efter ekonomisk indikator. Icke säsongrensade data. Månad 2013M01 - 2020M1 (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB +46 010-479 50 00 aku@scb.se Enhet Andel (procent): procent Förändring mot föregående månad, procent: procent Förändring mot samma månad föregående år, procentenheter: procentenheter Referensti

SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) - scb

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en urvalsundersökning som utförs varje månad. Syftet med undersökningarna är att beskriva aktuella arbetsmarknadsförhållanden och ge information om utvecklingen på arbetsmarknaden. AKU:s uppgift om arbetslösa är det officiella arbetslöshetstalet Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB +46 010-479 50 00 aku@scb.se (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Enhet Sysselsatta: 1 000-tal Felmarginal ±: 1 000-tal Datatyp Sysselsatta: Medel Felmarginal ±: Medel Kalenderkorrigerad. I Arbetskraftsundersökningarna finns endast en typ av undersökningsobjekt, individer. Målpopulationen är personer som fyllt 15 men ännu ej 75 år och är folkbokförda i Sverige. Det är således arbetsmarknadssituationen för dessa personer som undersökningen har till avsikt beskriva. Ett urval av personer hämtas från SCB:s

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 202

Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (40) AM0401_DO_2018_MT_180410.docx . Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2018 . AM0401 . Innehåll 0 Allmänna uppgifte Källa: SCB, Bakgrundsfakta, Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik 2010:1, Principiella grunder för Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och arbetsmarknadsstatistiken. It is permitted to copy and reproduce the contents in this publication Utformningen av arbetskraftsundersökningarna har sin utgångspunkt i Inter-nationella arbetsorganisationens (engelska International Labour Organization, AKU används även vid SCB i arbetet med nationalräkenskaperna samt vid arbetskraftsanalyser och prognoser. 1

Från år 2009 har SCB fått i uppdrag av Regeringen att utöka urvalet för att mer detaljerat beskriva I Arbetskraftsundersökningarna finns endast en typ av undersökningsobjekt, individer. Målpopulationen är personer som fyllt 15 men ännu ej 75 år och är folkbokförda i Sverige Orsaken är felaktigheter i den enkätundersökning som ligger till grund för Sveriges officiella arbetslöshetsstatistik, enligt John Kling, enhetschef för arbetskraftsundersökningarna (AKU) på SCB. Felaktigheten tog, enligt honom, sin början sommaren 2018 då den externa leverantören Evry tog över en större del av intervjuandet Den första svenska arbetskraftsundersökningen gjordes av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) i maj 1959. Från och med augusti 1961 har SCB genomfört AKU. Under 1961 - 1969 gjorde

SCB 2 AM 12 SM 1301 Innehåll Statistiken med kommentarer 3 Om Arbetskraftsundersökningarna 3 Diagram 1. Arbetsmarknaden för hela befolkningen 15-74 år, 2012. Antal. 3 Befolkningen 3 Arbetskraften 3 Sysselsatta 4 Anställda 4 Överenskommen arbetstid 4 Arbetade timmar 5 Arbetslösa 5 Personer ej i arbetskraften 5 Tabeller 6 1 Källa: SCB. Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Andelen som står utanför arbetskraften, det vill säga de som varken har eller söker arbete, har sjunkit bland både inrikes och utrikes födda de senaste 10 åren och skillnaden mellan inrikes och utrikes födda som står utanför arbetskraften har minskat under denna period 23 SCB, Arbetskraftsundersökningarna. 24 SCB, Arbetskraftsundersökningarna. Spanien Grekland Sverige Finland Luxemburg Italien Portugal Kroatien Frankrike Litauen Lettland Cypern Island Irland Slovakien EU 27 Estland Ungern Malta Belgien Bulgarien Norge Storbritannien Danmark Slovenien Nederländerna Polen Tjeckien Tyskland Österrike 0 5 10. Källor: SCB, Arbetskraftsundersökningarna, tilläggstabeller. En förklaring till att seniorerna klarat sig bra på arbetsmarknaden under nedstängningar i ekonomin på grund av pandemin är att de är överrepresenterade i stabila branscher, som jord- och skogsbruk, och underrepresenterade i starkt drabbade branscher som hotell och restaurang

Beskrivning av Arbetskraftsundersökningarna (AKU

PPT - Ashley furnture Staten Island PowerPoint

När SCB inte ville betala pressade Evry fram ett nytt avtal genom att sluta ringa på kvällar och helger. Callcentret Evry vann uppdraget med arbetskraftsundersökningarna med det lägsta budet Arbetskraftsundersökningarna (AKU) De personer som har bott i Sverige en kortare period har en högre arbetslöshet än de som bott i Sverige en längre tid Arbetslösheten var 7,1 procent i augusti, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) Enligt SCB: s siffror steg Statistiken i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15-74 år

Unga som varken arbetar eller studerar är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras en gång per år Statistikansvarig myndighet Statistiska centralbyrån Statistikens framställning version 1 1 (14) 2020-02-18 STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING . Arbetskraftsundersökningarna (AKU Som generaldirektör för SCB var Stefan Lundgren högst ansvarig för att inleda samarbetet med skandalbolaget Evry. Han menar att det var ett bra beslut då - men är tveksam om samarbetet är. Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2017: Antalet anställda fortsätter att öka Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 109 000 i augusti 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med..

Sveriges arbetsmarknad - Ekonomifakta

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2018 - scb

I Arbetskraftsundersökningarna finns endast en typ av undersökningsobjekt, individer. Målpopulationen är personer som fyllt 15 men ännu ej 75 år och är folkbokförda i Sverige. Ett urval av personer hämtas från SCB:s Registret över totalbefolkningen (RTB), som är ett registe Arbetskraftsundersökningarna pålitliga Lägg nu till Löfvens löfte om Europas lägsta arbetslöshet. Han har satt sin karriär i pant på det här löftet, både som statsminister och som partiledare, och partiet tar saken lika allvarligt som han gör: den enda egentliga rättighet den socialdemokratiska ideo erkänner är rätten till ett arbete Idag presenterade SCB arbetskraftsundersökningarna för 2019. Under året steg arbetslösheten med 0,5 procentenheter från 6,3 till 6,8 i åldersgruppen 15-74. Ökningen kommer inte som någon större överraskning, flera indikatorer såsom Barometerindikatorn har under året pekat på att konjunkturen sviktar.. När konjunkturen försvagas brukar arbetslösheten stiga mer i grupper där. Arbetslösheten i september låg på 6,0 procent, inte 7,1 procent, som Statistiska centralbyrån, SCB, tidigare rapporterat. Efter att tidigare ha räknat fel släppte SCB på torsdagen. SCB upattar att cirka 30 000 färre personer kommer att definieras som sysselsatta. Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är den officiella arbetsmarknadsstatistiken i Sve-rige och hur undersökningarna ska genomföras styrs av internationella resolutione

STOCKHOLM, Sweden (e-mail: information@scb.se, phone: +46 8 506 948 01, fax: +46 8 506 948 99). 20 10:1 Principiella grunder för Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och arbetsmarknadsstatistiken. I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den statistik som SCB producera Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 20-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år Totalt 20-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år Totalt 1987 3.3 Orsaker till deltidsarbete Att en person deltidsarbetar kan ha flera olika orsaker. När SCB undersökte detta inom ramen för arbetskraftsundersökningarna (AKU) år 2016 fördelade sig svare Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för fjärde kvartalet 2016 visade på en fortsatt stark arbetsmarknad. Sysselsättningen ökade, särskilt bland utrikes födda. Arbetslösheten, som tidigare varit.. Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september 2017: Fortsatt ökning av sysselsättningen Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 052 000 i september 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning.. Callcenterbolaget Evry ville ha mer pengar från SCB för att höja svarsfrekvensen till arbetskraftsundersökningarna. Men när SCB vägrade slutade Evry att ringa kvällar och helger - och svarsfrekvensen sjönk så pass mycket att SCB kände sig nödgade att skjuta till mer pengar för att rädda undersökningen. Det uppger statistikbyrån i en rapport som lämnats in till regeringen.

SCB ändrar insamlingsmetod i Arbetskraftsundersökningarn

Arbetskraftsundersökning - Wikipedi

Det finns en mängd olika mått att mäta befolkningens aktivitet på. Den undersökning som ger det officiella sysselsättnings- och arbetslöshetstalet kallas för Arbetskraftsundersökningarna, AKU, och genomförs av SCB varje månad. Här går vi igenom de viktigaste måtten och definitionerna enligt AKU 4,5 miljoner personer är sysselsatta i Sverige. Det är en miljon fler än för 50 år sedan. Det visar statistiken som Sveriges statistiska centralbyrå, SCB, levererat om arbetsmarknaden månad, efter månad under 50 år. Genom arbetskraftsundersökningarna, AKU, har politiker, ekonomer, journalister och andra beslutsfattare tagit del av läget, utveckling och dynamiken på den svenska. www.scb.se ISSN 1653-316x Bakgrundsfakta Bakgrundsfakta Statistikpublikationer kan beställas från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 ÖREBRO, e-post: publ@scb.se, 2001:5 Urvals- och estimationsförfarandet i de svenska arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2001:6 Svar,. Sysselsättning är ett begrepp som i statistiken används för att visa hur många som arbetar. En person räknas som sysselsatt när denna har utfört minst en timmes arbete under en referensvecka. Arbetet kan vara som anställd, egen företagare eller att man hjälper till i familjens företag.Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder inkluderas också som sysselsatta Enquiries peter.beijron@scb.se Helene Birenstam + 46 8 506 949 04 helene.birenstam@scb.se Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet i denna publikation. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, Bakgrundsfakta 2015:4, Bortfallsmönster i AKU

Kraftig försämring på arbetsmarknaden för unga och utrikes

Andelsuppgifter för Arbetskraftsundersökningarna (AKU

Kraftig nedgång på arbetsmarknadenAntalet arbetslösa ökadeÖppet arbetslösa 18-24 år - RegionfaktaSmå förändringar av arbetslöshetenÖppet arbetslösa män och kvinnor - Regionfakta
 • SHIMS på rulle.
 • LADY sensitive färg.
 • Nytt utseende Facebook.
 • Röda Korset ekonomi.
 • Matisse Poster blå.
 • Externt grafikkort SweClockers.
 • Maceration process definition.
 • Nyköpings lasarett corona.
 • Carl och Maria Silfverschiöld skilda.
 • När slutar man att få stånd.
 • Slakoth evolve level.
 • Östra Västmanlands kompani.
 • Naish sails 2018.
 • Osteria Malmö davidshall.
 • Crème brûlée varmluftsugn.
 • Hyundai H1 отзывы.
 • Outback Steakhouse menu.
 • Zitate Zufriedenheit.
 • Puustelli kök pris.
 • Techno instrument.
 • Stora torget Karlstad.
 • Shaak Ti.
 • Benzo abstinens hur länge.
 • Tolka dikt.
 • Panzram book read online.
 • Hare wiki.
 • Billiga AGM batterier.
 • Red Bull Standorte.
 • HP entropia.
 • Swedbank ungdomskort Mastercard.
 • Billboard 2012.
 • Skillet awake and alive lyrics.
 • The IT Crowd Trailer.
 • Nativitet Sverige.
 • Clownfisk wiki.
 • A horse or an horse.
 • Europäischer Wolf Merkmale.
 • Fukushima today.
 • Färskpotatis säsong.
 • Logitech m590 mouse.
 • Synskadeföreningen.